توزیع وسایل زراعتی به شماری از دهقانان در ۳۴ ولایت کشور

by Wadsam | فوریه 13, 2018 4:50 ق.ظ

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد که ۱۲۶ تراکتور و دیگر ماشین‌آلات کشت و کار را به شماری از دهقانان در ۳۴ ولایت توزیع کند.

این تراکتورها و ماشین‌آلات زراعتی، به منظور حمایت از دهقانان توزیع می‌شود تا آنان بتوانند از این وسایل در کشت‌وکارشان استفاده کنند.

قابل ذکر است که توزیع این تراکتورها آغاز شده و هزینه‌ی آن، ۵.۱۰ میلیون افغانی می‌شود که از سوی حکومت چین به گونه‌ی قرض داده شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/