توزیع مرغ‌های تخم‌ده به ۵۰۰ خانم نادار در ولایت پکتیا

by Wadsam | می 16, 2018 5:57 ق.ظ

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در چارچوب برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، پروگرام توزیع مرغ به ۵۰۰ خانم نادار را در ولایت پکتیا آغاز کرد.

به هر یک از این ۵۰۰ خانواده که۲۵۰ خانم از ولسوالی احمدآباد و ۲۵۰ خانم دیگر از گردیز، مرکز ولایت پکتیا می باشند، ق ۳۰ مرغ تخم‌ده، دو تا آب‌خوره، دو تا دانه‌خوره، یک ذخیره‌ی آب هزار لیتری، جالی و دیگر ابزار مورد نیاز توزیع می شود.

به گفته مسوولان، برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت هم‌چنان تا شش ماه، این خانواده‌ها را در بخش خوراکه، دارو و درمان کمک می‌کند.

به اساس تخمین برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، هر یک از این خانم‌ها، در یک ماه ۵۴۰ تخم مرغ به دست خواهند آورد و اگر هر تخم را به قیمت ۸ افغانی بفروشند، درآمد ماهانه‌ی شان چهار هزار و ۳۲۰ افغانی خواهد شد که این مقدار پول می‌تواند وضعیت اقتصادی زنده‌گی خانم‌های نادار را تغییر مثبت بدهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%b1%d8%ba%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%85%e2%80%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%db%b5%db%b0%db%b0-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/