تصمیم گیری کشورهای تولید کننده نفت درباره سطح تولید نفت

by Wadsam | نوامبر 30, 2017 12:43 ب.ظ

شامگاه چهارشنبه نمایندگان شش کشور تولید کننده نفت از جمله روسیه و عربستان نشستی مشورتی در وین، مقر سازمان اوپک برگزار کردند.

امروز، پنجشنبه کشورهای عضو اوپک و کشورهای تولید کننده نفت در خارج از آن درباره سطح تولید نفت در سال آینده میلادی تصمیم می گیرند.

قیمت نفت که در اوائل سال گذشته میلادی به ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده بود درروز های اخیر به ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

قابل یاد آوریست که ۱۴ کشور عضو اوپک و کشورهای غیر عضو مانند روسیه، سال گذشته برای کاهش سطح تولید تا سقف یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز به توافق رسیدند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8/