بهره برداری یک پروژه برق سولری در ولایت غور

by Wadsam | آوریل 16, 2018 5:10 ق.ظ

پروژه برق سولری به ارزش بیش از 14 میلیون افغانی از بودجه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، با اشتراک والی و برخی مسوولان ولایتی غور به بهره برداری سپرده شد.

غلام ناصر خاضع والی غور حین افتتاح این پروژه گفت: مهاجرین و بیجاشدگان محروم ترین و آسیب پذیر ترین قشر جامعه اند که در هنگام مهاجرت تمام هست و بود مادی خود را از دست داده اند.

والی غور افزود که برنامه روشن سازی خانه های مهاجرین در شهرک امیر شنسب غوری یکی از برنامه های مفید و کلان است که وزارت عودت مهاجرین روی دست گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/