بهره‌برداری ۵۰۰ فارم کوچک مرغداری در ولایت لوگر

by Wadsam | آوریل 16, 2018 4:47 ق.ظ

حدود ۵۰۰ فارم کوچک مرغداری ۳۰ قطعه‌ای تخمی به هزینه ۱۸ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۸۰ افغانی، از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لوگر در پل علم مرکز این ولایت به بهره برداری سپرده شد.

مسوولان ریاست زراعت می گویند که مستفید شونده‌گان توزیع مرغ، خانم‌های بی‌سرپرست و نادار بوده‌اند که بعد از سروی‌های دقیق شناسایی شده بودند.

قمرالدین شکیب معاون ولایت لوگر، محمدقسیم خوشیوال وکیل شورای ولایتی، شیما زرگر رییس امور زنان، نماینده‌گان برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، ریاست اقتصاد و مؤسسه‌ی تطبیق کننده در مراسم توزیع مرغ‌های ۳۰ قطعه‌ای تخمی حضور یافته بودند.

همچنان در این برنامه، برای هر مستفیدشونده افزون بر ۳۰ قطعه مرغ تخم‌ده،۳۰۰ کیلو گرام دانه، یک تانکر آب ۲۵۰ لیتری، ۲ تا دانه‌خوره، ۲ تا آب‌خوره، یک دروازه و دو متر جالی نیز توزیع شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b5%db%b0%db%b0-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1/