بهره‌برداری یک پل ۱۳ متری در ولایت میدان

by Wadsam | ژانویه 11, 2018 5:01 ق.ظ

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان‌وردک یک پل ۱۳ متری را به بهره‌برداری سپرد.

انجنیر خالد رحمانی رییس احیا و انکشاف دهات ولایت وردک گفت: “این پل، با شیوه‌های مدرن و معیاری ساخته شده است. او گفت: «در ساخت این پل، سه میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۳۰ افغانی هزینه شده است”.

گفتنی است که ساخت این پل که کم‌تر از ۴ میلیون افغانی هزینه برداشته و با تکمیل آن مشکلات ترانسپورتیِ کم‌و‌بیش ۳۵۰ خانواده حل شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%be%d9%84-%db%b1%db%b3-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%af/