برگزاری سومین کنفرانس انکشاف زنجیرۀ مرغداری شمال و شمال شرق افغانستان

by Wadsam | سپتامبر 12, 2017 5:24 ق.ظ

سومین کنفرانس انکشاف زنجیرۀ مرغداری شمال و شمال شرق کشور از طرف ادارۀ همکاری افغان-آلمان، اتحادیه حیوانات و مرغداری بلخ و اتاق تجارت و صنایع بلخ به طور مشترک برای تقویت صنعت مرغداری، در مزار شریف برگزار گردید.

آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و صنایع بلخ گفت: “صنعت مرغداری برای اقتصاد کشور مهم است. بعضی در زمینه شاهد رشد قابل ملاحظه ای هستند – مانند افغانستان. به خصوص در شمال کشور و ولایت بلخ. در حال حاضر تعداد 800 فارم کوچک، متوسط و بزرگ مرغداری در ولایت بلخ موجود اند و این تعداد افزایش می یابد. “

سراج الدین مهربان رئیس زراعت، آبیاری و مالداری گفت: ” این چنین فرصت ها، فعالان صنعت مرغداری را قادر میسازند تا افکار خود را شریک نموده و به منظور افزایش تولید و فروش خود کسب و کارها را باهم شریک و مقایسه  نمایند.”

در این کنفرانس حدود 160 تن از مرغداران، تهیه کنندگان و نمایندگان سازمان های غیر دولتی  و شرکت های تجارتی از کابل و ولایات بلخ، بغلان، کندز و ننگرهار اشتراک ورزیدند.

شرکت کنندگان در مورد وضعیت فعلی صنعت مرغداری و بهبود بالقوه آن، بحث نمودند. در این کنفرانس تمرکز ویژه بر وضعیت فعلی صنعت مرغداری در بلخ، کندز و جلال آباد و در دسترس بودن امکانات جدید برای مرغداری، بود.

این کنفرانس حدود 27 تن تولید کننده، تجار، واردکننده و تولید کنندۀ خوراک مرغ را اجازه داد تا محصولات و خدمات خود را ارائه نمایند. علاوه بر این، کنفرانس متذکره فرصتها را برای مذاکرات تجارتی، معاملات و مدیریت قراردادها، ارائه نمود.

قابل ذکر است که برنامه همکاری افغان-آلمان برای انکشاف پایدار اقتصادی و ترویج اشتغال برای تقویت کسب و کار و ایجاد اشتغال در افغانستان فعالیت های مختلف را در پنج زنجیره ارزش های زیر کمک می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%80-%d9%85/