English | دری

Breaking News

بانک مرکزی: بانک نوت‎های خط خورده پس از اول سنبله اعتبار ندارند

بانک مرکزی: بانک نوت‎های خط خورده پس از اول سنبله اعتبار ندارند

بانک مرکزی کشور اعلام کرده است که تا ده روز دیگر زمان برای تعویض کردن بانک نوت های خط خورده و یا رنگ شده تمام می‌شود و این بانک با آغازماه سنبله، این بانک نوت ها را عوض نخواهد کرد.

ایمل هاشور، سخن‌گوی بانک مرکزی گفت: “متأسفانه زمان برای تعویض بانک نوت های نامناسب تا پایان ماه اسد، تمام می‌شود و دیگر بانک مرکزی این بانک نوت ها را تعویض نخواهد کرد.”

سخن‌گوی بانک مرکزی افزود با آن‌که یک رقم بزرگی از بانک نوت های نامناسب در این بانک گِردآوری شده اند، اما روند تعویض این بانک نوت ها بار دیگر تمدید نخواهند شد.

از سوی دیگر شماری از صرافان می‎گویند که درحال حاضر بخشی بزرگی از بانک نوت های افغانی در بازارها، کهنه و فرسوده شده اند.

محمد رضا، صراف در کارته سه کابل بیان داشت: “مشکلات زیاد است، همین اکنون این بانک نوت ها را ما هم نمی‌گیریم وبانک ها هم نمی‌گیرند، و مردم سرگردان می‌گرددند، نمی‌دانند چه کنند.”

عبدالحدود که یکی از فروشنده ها در این مورد گفت: “ما اگر این بانک نوت های کهنه، فرسوده و خط خورده را نگیریم، کارما نمی‌شود و نمی دانیم چه کنیم با این پول ها، در کنار این که حکومت باید این مشکل را حل سازد، باید مردم نیزبا بانک نوت که هویت ما است، فکر کنند.”

قابل ذکر است که بانک نوت های که در آن نشانه یی از نوشته با قلم و یا رنگ باشد، رنگ شده باشد یا با مواد چرب کننده چرب شده باشد و یا هم قصدأ سوراخ شده باشد همه مشمول بانک نوت های نامناسب به شمار می‎روند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

برگذاری سیمینار نقش متخصصین زراعت در رشد اقتصاد ملی

انجمن متخصصان زراعت کشور طی محفل با شکوه در کابل از کارکرد ها و خدمات شایان متخصصان زراعت کشورتقدیر به

هشت روستا از پروژه ها انکشافی در ولایت سر پل مستفید گردیدند

نه پـــــروژه عــــــام المنفعـــــه برنامه همبستگی ملی در ولا یـــــت سرپل تکمیل و به بهـــــــــــــــره بهرداری سپرده شد. این پـــــــروژه

واگذاری نوی کابل بانک به سکتور خصوص

محمد کوهستانی، رییس خزائن وزارت مالیه کشور می گوید که نوی کابل بانک به اساس فیصله دولت به سکتور خصوصی

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*