English | دری

Breaking News

امضای چارچوب همکاری برنامه مشارکت مردم علیه مواد مخدر

امضای چارچوب همکاری برنامه مشارکت مردم علیه مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر چارچوب تمرینات عملی فاز سوم برنامه مشارکت مردم علیه مواد مخدر و کمپاین های آگاهی دهی را که از بخش مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا در افغانستان تمویل می شود، با دفتر سیاره استراتیژی امضا نمود.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر حین امضای این چارچوب همکاری گفت: حکومت وحدت ملی بخصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در راستای مبارزه علیه مواد مخدر وتطبیق کمپاین های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، متعهد است.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افزود: تطبیق کمپاین های آگاهی دهی یکی از اولویت های کاری این وزارت به شمار می‌رود، که راه اندازی بسیج ملی علیه مواد مخدر یکی از نمونه های خوب آن است.

بانو عظیمی افزود: امید که کمپاین های آگاهی دهی که داخل این چارچوب گنجانیده شده است، مطابق با زمان تعین شده تطبیق گردد.

عبدالحق منصور، رییس سیاره استراتیژی گفت: مطابق قرارداد سیاره استراتیژی با بخش آی آِن الی ایالات متحده آمریکا و تفاهم‌نامه امضا شده با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، مسوولیت دفتر سیاره استراتیژی تنها پرداخت وجوه مالی بوده و مسوولیت تطبیق کمپاین ها را وزرات مبارزه علیه مواد مخدر/ به عهده دارد.

قابل یاد آوریست که در محفل امضای این چارچوب، سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، عبدالحق منصور رییس دفتر سیاره استراتیژی و محمد حنیف دانشیار رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

ارتقای مهارت های۱۳۴ انجینر در زمینه طراحی پروژه های ساختمانی

سمیناری که در زمینه برنامه ریزی، طراحی و ساخت جاده و پل برای ۱۳۴ انجینر افغان برگزار شده بود، با

افزایش محصولات پیاز در بلخ

بر اساس گذارش، حاصلات پیاز درولایت بلخ امسال پانزده درصد افزایش یافته، که روزانه صد ها تن پیاز افغانستان به

مساعدت خانواده های بیجا شده در ولایت کاپیسا

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کاپیسا در همکاری با صندوق وجهی ملل متحد در امور ماین پاکی

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*