امضای قرارداد یک شبکه‌ی آب‌رسانی در ولایت لغمان

by Wadsam | سپتامبر 12, 2017 9:47 ق.ظ

قرارداد ساخت یک شبکه‌ی آب‌رسانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در روستای قرارگاه دامان مهترلام، مرکز ولایت لغمان، با شورای انکشافی این روستا امضا شد.

انجنیر امان‌الله میاخیل، ‌رییس احیا و انکشاف دهات ولایت لغمان گفت که ایجاد یک شبکه‌ی آب‌رسانی با ساخت یک چاه «روتری»، در روستای قرارگاه دامان مهترلام مرکز ولایت لغمان، باعث می‌شود که مشکل سال‌های سال کمبود آب آشامیدنی باشنده‌گان این روستا حل شود.

گفتنی است که هزینه‌ی این پروژه ۳ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۱۷۱ افغانی است که ده درصد آن را باشنده‌گان روستای قرارگاه دامان سهم می‌گیرند و تا چهار ماه، کار ساخت آن به پایان می‌رسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d8%a8%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88/