امضای تفاهم نامۀ همکاری میان وزارت شهرسازی و مسکن و دانشگاه پولی تخنیک

by Wadsam | سپتامبر 13, 2017 5:19 ق.ظ

تفاهم‌نامه‌ همکاری به هدف هم‌کاری متقابل میان وزارت شهرسازی و مسکن و دانشگاه پولی تخنیک که برای مدت سه سال میان دوطرف در نظر گرفته شده است، به امضا رسید.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و مسکن گفت: چنین هم‌کاری‌هایی میان وزارت شهرسازی و دانش‌گاه پولی تخنیک نتایجی چون کاربردی‌شدن آموزش عالی، ارتقای ظرفیت کارمندان به ویژه انجینیران جوان وزارت شهرسازی، ایجاد فرصت تحقیقاتی برای استادان و دانش‌جویان و دیگر موارد کلیدی در پی خواهد داشت.

وزیر امور شهرسازی افزود که کار عملی دانش‌جویان یک بخش مهم دورۀ آموزشی و تحصیلی است که از یک‌طرف سبب تقویت دانش محصلان و از طرف دیگر باعث کاهش فاصله میان تیوری‌های فراگرفته شده و کار عملی می‌شود.

وی همچنان گفت که با استفاده از این تفاهم‌نامه دانش‌جویان در دورۀ ستاژ با محیط کاری، اداری و کار گروهی با کارمندان بخش‌های مختلف آشنا شده فرصت‌های کاری خوبی برای‌شان پیدا می‌شود.

مسوولان وزارت شهرسازی می گویند که این طرح به اساس نیازهای مشترک وزارت شهرسازی و مسکن و دانش‌گاه پولی تخنیک کابل، پس از برگزاری جلسات پی‌هم میان متخصصان مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری و استادان پولی تخنیک تدوین شده‌است.

انجام تحقیقاتی که نتایج علمی در پی داشته باشد و نیازهای شهری در توسعۀ پایدار را برآورده سازد، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای کاریابی و سهیم‌شدن نیروهای جوان و متخصص در پروژه‌های وزارت شهرسازی، چاپ و نشر مقالات و تحقیقات استادان و دانش‌جویان پولی تخنیک در ژورنال معتبر علمی- تخصصی و کاربردی‌ساختن دوره‌های تحصیلی از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه‌اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1/