English | دری

Breaking News

امضای تعهدنامۀ کنوانسیون آروشا به منظور حکومتداری خوب و عصری سازی گمرکات

امضای تعهدنامۀ کنوانسیون آروشا به منظور حکومتداری خوب و عصری سازی گمرکات

تعهدنامۀ کنوانسیون  آروشا درحضور اکلیل رحیمی وزیر مالیه، کانیو میکوریا سکرتر جنرال سازمان جهانی گمرکات و کازونری اگراشی مسئول انکشاف ظرفیت های این سازمان برای حوزه آسیا، به منظور حکومتداری خوب و عصر سازی گمرکات به امضا رسید.

وزیر مالیه گفت: الحاق افغانستان به کنوانسیون آروشا به ما کمک میکند تا زیرساخت ها و ظرفیت منابع بشری خود را در بخش  گمرکات تقویت بخشیم تا ضمن جمع آوری عواید ملی، اقتصاد را رشد داده  و با گمرکات کشورهای همسایه متصل شویم. و این یگانه وسیله خوبی است که باعث توسعه اقتصادی، کاریابی و افزایش تجارت با کشورهای منطقه می گردد.

وی افزود: بزودی یک تن افغان مجرب و متعهد به حيث اتشۀ تخنیکی/گمركي بخاطر تحکیم هر چه بیشتر روابط با سازمان جهانی گمرکات، به اين سازمان معرفى خواهد شد.

کانیو میکوریا، سکرتر جنرال سازمان جهانی گمرکات گفت که این سازمان به حیث خانوادۀ گمرکات جهان است و ما دربخش های عصری سازی گمرکات افغانستان، ارتقاء ظرفیت و مدیریت بهتر گمرکات علاقمند هستیم کمک ها و تجارب خود را شریک سازیم.

با امضاء این کنوانسیون، افغانستان در بخش های ده گانه (رهبری و تعهد، چارچوب حقوقی، شفافیت، اتومات سازی، اصلاحات و مدرنیزاسیون، بررسی و تحقیق، طرز سلوک، مدیریت منابع بشری، فرهنگ اداری وارتباط مؤثر با سکتور خصوصی ) تعهدات خود را عملی می سازد.

قابل تذکر است که کنوانسیون آروشا  ابزار قانونی سازمان تجارتی جهانی در رابطه به حکومتداری خوب، یکپارچگی در انجام وظایف و مبارزه با فساد می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

50 ميليون دالر کمک بلاعوض جھت تقويت رشد اقتصادی و پايداری مالی در افغانستان

امروز بانک جھانی 50 ميليون  امريکايی بلاعوض را  ،  از طريق اداره انکشاف بين المللی فراھم ميگردد، غرض  حمايت از

راه اندازی ده پروژه صحی در ولایت ننگرهار

وزارت صحت عامه ده پروژه صحی را  با هزینه بالغ به 7.5 میلیون دالر امریکایی که از طرف کشور های

افتتاح ساختمان مرکز آموزشی باغ زنانه در ولایت کاپیسا

ساختمان مرکز آموزشی باغ زنانه در ولایت کاپیسا به هزینه ۱۱ میلیون هشصد ۴۰ هزار افغانی که از بودجه انکشافی

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*