English | دری

Breaking News

افزایش قابل ملاحظه در عواید ملی کشور رونما گردیده است

افزایش قابل ملاحظه در عواید ملی کشور رونما گردیده است

بر اساس راپور نهایی ربع اول سال 1394 معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه، وضیعت جمع آوری عواید ملی را در ربع اول سال جاری خیلی خوب تلقی نموده و از هدف پیش بینی شده توانسته اند تا یک فیصد عواید را بلندتر جمع آوری نمایند. اگر عواید ربع اول سال جاری با سال پار در مقایسه گرفته شود 4 فیصد افزایش را نشان میدهد. و اگر این حالت به همین منوال دوام پیدا کند نه تنها به هدف تعیین شده میرسد بلکه میتواند از هدف تعین شده هم بلندتر عواید را جمع آوری نماید.

هدف تعین شده برای جمع آوری عواید سال 1394 خورشیدی (120.4) میلیارد افغانی تعین گردیده است که از آنجمله 24.26 میلیارد افغانی آن برای ربع اول سال جاری پیش بینی گردیده بود که خوشبختانه  وزارت مالیه توانسته است 24.47 ملیارد عواید را جمع آوری نماید که 21 ملیون افغانی افزایش را نشان میدهد.

ارقام ذکر شده مجموع عواید گمرکی، مالیاتی و غیرمالیاتی را نشان میدهد و اگر به وضیعت گمرکات دیده شود در آن هم افزایش قابل ملاحظه آمده است. ریاست گمرکات توانسته است در ربع اول سال جاری 11.656 ملیارد افغانی عواید را بدست بیاورد که از هدف تعین شده 9.9 فیصد بیشتر است. این در حال است که با مقایسه سال گذشته در اظهار نامه 4.1 فیصد کاهش بوجود آمده است و و در گمرکات لاری ها  و موتر ها نزدیک به 13.8 فیصد کاهش آمده است .

در بخش تجارت 14 فیصد افزایش آمده است که این افزایش در حجم تجارت نبوده بلکه در بخش قیمت مواد میباشد.

در اظهارنامه 14.8 فیصد افزود شده است ولی  بالای موتر ها لاری 27 فیصد عواید بلند رفته است که آینده خوب را نشان میدهد.

باور و نگاه ما این است که جمع آوری عواید بسیار خوب جریان دارد و یقین داریم به وقت معین به اهداف تعین شده خود میرسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

نگرانی بورد عالی مشورتی متشبثین ازکندی روند انتخابات

کنفرانس بوردعالی مشورتی متشبثین افغانستان روز چهار شنبه به تاریخ 93/5/23 به اشتراک رهبری رئسا وآمرین دایر گردید. اشتراکننده گان

فعالیت دوصدوپنجاه فابریکه تولیدی در ولایت هرات

مقامات در ولایت هرات می گویند که حدود دوصدوپنجاه فابریکه تولیدی و در این ولایت فعالیت می کنند که برای

آغاز ثبت دارایی های شخصی در وزارت معارف

مسوولان وزارت معارف کشور می گویند که توزیع فورم های ثبت دارایی شخصی از سوی اداره مبارزه علیه فساد اداری

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*