English | دری

Breaking News

افتتاح امور ساختمانی پروژه های برنامۀ ملی میثاق شهروندی دربلخ

افتتاح امور ساختمانی پروژه های برنامۀ ملی میثاق شهروندی دربلخ

امورساختمانی ۲۹ پروژۀ برنامه ملی میثاق شهروندی درولسوالی خلم ولایت بلخ افتتاح گردید.

 درمراسمی که به این مناسبت دایر گردیده بود، عده یی ازمقامات محلی،  اعضای شوراهای انکشافی قریه، منتفذین محلی ومسؤولین برنامۀ ملی میثاق شهروندی وریاست احیا وانکشاف دهات ولایت بلخ اشتراک ورزیده بودند.

 این پروژه ها شامل حفاری ۵ حلقه چاه عمیق وشبکه های آب آشامیدنی صحی، حفاری ۳ حلقه چاه سطحی ونصب پمپ دستی، احیای ۱۶ باب کانال درجه سوم زراعتی واعمار ۸۵۹ متردیوارمحافظوی بوده که هزینه مجموعی آنها بالغ به ۳۶ ملیون و ۲۰۰ هزارافغانی میگردد.  با اعمار این پروژه ها کمبود آب آشامیدنی صحی ۱۰۲۷خانواده مربوط ۲۴ قریه کاملآ مرفوع خواهد گردید.

 همچنان با اعمار کانال های مذکور درقسمت آبیاری زمین های زراعتی قرای مذکو بهبود قابل ملاحظه رونما شده و نقاط آسیب پذیر۷ قریه درمقابل سیلاب های موسمی محافظت خواهدشد. همچنان اهالی  ۲۶ قریۀ ولسوالی خلم ولایت بلخ از مزایای برنامۀ ملی میثاق شهرندی مستفید گردیده و زمینه کار برای تعداد زیادی از اهالی  نیز مساعد خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

مقالات مرتبط

تصويب اساسنامۀ عضويت افغانستان در بانك سرمايه گذارى زيربنائى آسيا

اساسنامۀ عضويت افغانستان در بانك سرمايه گذارى زيربنائي آسيا(AIIB)  که پروسۀ آن بتاريخ ٣ حمل سال ١٣٩٦ طی سفر اكليل

معرفی علامت معیاری برای تولیدات داخلی افغانستان

اداره ملی استندرد افغانستان (ANSA) برای اولین بار علامت معیاری را برای تولیدات داخلی و صادرات کشور، دیروز دوشنبه در

امضای قرار داد ۱۳ پروژه سرک و آبرسانی

قرار داد ۱۳ پروژه سرک و آبرسانی به ارزش بیشتر از ۷۶۰ ملیون افغانی میان وزیر احیا و انکشاف دهات

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*