آغاز کمپاین حمایت از تولیدات داخلی در کابل

by Wadsam | فوریه 14, 2018 4:54 ق.ظ

همزمان با آغاز کمپاین حمایت از تولیدات داخلی در کابل، نشستی با حضور شماری از صنعت کاران، تاجران و فعالان مدنی از سوی نهاد حمایت از تولیدات داخلی افغانستان برگزار گردید.

عبدالبصیر رشتیا رییس نهاد حمایت از تولیدات داخلی افغانستان  ”یگانه را حل برای آوردن صلح و از بین بردن فقر و بیکاری در کشور حمایت از تولیدات داخلی است و ما به هدف از بین بردن بیکاری و فقر کمپاین وسیع را آغاز نیز آغاز کردیم.”

با نگرانی از تسخیر شدن بازار افغاستان توسط تولیدات خارجی گفت که تولیدات داخلی کلید رشد اقتصاد کشور است و باید از سوی حکومت و مردم حمایت شود.

وی افزود: او سال ها است که استفاده از تولیدات خارجی در کشور مروج شده و بیشتر مواقع مشاهده می شود که مردم تولیدات خارجی را نسبت به تولیدات داخلی ترجیح مى دهند و این کار باعث بیکاری، فقر عدم رشد اقتصاد کشور شده است.

رییس نهاد حمایت از تولیدات داخلی افغانستان  با نگرانی از تسخیر شدن بازار افغاستان توسط تولیدات خارجی گفت که تولیدات داخلی کلید رشد اقتصاد کشور است و باید از سوی حکومت و مردم حمایت شود.

عبدالجبار صافی رییس شورای صنایع معادن و سرمایه گذاری افغانستان گفت که رشد صنعت و حمایت از تولیدات داخلی را یگانه راه بیرون رفت از بیکاری، فقر و تامین صلح و ثبات در کشور عنوان کرده گفت که اگر صنعت نیاشد تکس و مالیه هم نمی باشد و حکومت مجبور می شود که متکی یه کمک هاى خارجی باشد.

وى  حکومت را به نبود پلان اقتصادى متهم کرد و با اظهار نگرانى گفت که افغانستان در چندين سال اخير با آن که کمک هاى فروان جامعه جهانى وجود داشت، رشد لازم اقتصادى نداشته و هنوز هم شمار زياد مردم از بيکارى رنج مى برند.

رییس شورای صنایع معادن و سرمایه گذاری افغانستان از استادان، حقوقدانان،  صنعت گران و جامعه مدنی خواست که روی یک طرح به منظور رشد صنایع افغانستان کار کنند تا براى مردم به خصوص جوانان زمینه کار مساعد شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9/