آغاز هژدهمين نشست سران سازمان همکارى هاى شانگهای

by Wadsam | دسامبر 2, 2017 5:05 ق.ظ

هژدهمين نشست سران سازمان همکارى هاى شانگهای پیرامون مبارزه با تروريزم وهمکارى هاى اقتصادى در شهرسوچى روسیه آغاز شده است.

ديمترى مديدوف صدراعظم روسيه دراين نشست گفت که هدف اساسى اين نشست تشديد همکارها درمبارزه با تروريزم مى باشد .

صدراعظم روسيه افزود که با رهبران کشورهاى اشتراک کننده دراين نشست صحبت هاى دوجانبه داشته ودراين مورد گفتگوهاى ارزشمند صورت گرفته است .

قابل ذکر است که در اين نشست داکترعبدالله عبدالله رييس اجرائيه افغانستان مقامات عاليرتبه روسیه، چین، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند ، پاکستان، بيلاروس، ایران و منگولیا، اشتراک نموده اند .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%87%da%98%d8%af%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d9%87/