English | دری

Breaking News

آغاز سال تعلیمی 1397 با نواختن زنگ مکتب

آغاز سال تعلیمی 1397 با نواختن زنگ مکتب

زنگ سال تعلیمی 1397 که بنام حمایت ازمعارف نامگذاری شده است، با اشتراک محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، دکتور محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف و شما ری از اراکین بلند رتبه دولتی نواخته شد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور معارف را یک مسئولیت فردی و وجیبه اسلامی دانسته و گفت که سال 1397 بنام سال حمایت از معارف نامگذاری شده است و برای تمام وزارت ها و نهاد های دولتی هدایت داده شده است که همراه با وزارت معارف همکاری های همه جانبه نمایند.

رییس جمهور  گفت که در این سال شش هزار مکتب جدید به هزینه حدود 200 میلیون دالر طی دوسال آینده ساخته می شود که 100 باب مکتب برای ولایات نا امن اختصاص یافته است.

 در ایجاد صندوق قرضه برای معلمان که به همکاری مالی وزارت مالیه صورت میگیرد مساعدت تجار ملی نیز جلب گردد که از سوی رییس جمهور محمد اشرف غنی به هدف بهبود وضعیت معیشتی معلمان به آن تاکید صورت گرفت.

وی افزود: در سال پار 2500 معلم قراردادی جذب شده که امسال قرار است تعداد مذکور به 6000 تن برسد که به جذب معلمان اناثیه اختصاص داده شده است.

استخدام معلمان مسلکی از طریق پروسه رقابت آزاد ارزیابی نصاب تعلیمی، ریفورم عمومی وزارت معارف، تربیه معلمان، همکاری نزدیک در پیوند به معارف با جامعه مدنی، مبارزه علیه فساد، ایجاد سیستم کمپیوتری توزیع شهادتنامه ها، اعمار تعمیر مکاتب جدید، ارتقا و تاسیس مکاتب، گشایش مکاتب بسته و سایر امور انجام شده است.

طبق ریفورم جدید در نظر است که نظام آموزشی کشور تا 15 سال دیگر به سطح جهانی معیاری گردد که گزارش 320 صفحه یی بعد از ارزیابی سیستم تعلیم وتربیه 48 کشور تهیه گردیده است.

قابل  ذکر است در سال گذشته 159 مکتب ایجاد، 130 باب ارتقا، و 2230 پروژه باز سازی تحت کارمی باشد وهم 115 باب مکتب های مسدود  شده به روی شاگردان بازگشایی مجدد شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

سنگ تهداب 5 پروژه در فارم ماهی پروری قرغه گذاشته شد

وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری بمنظور حفاظت بهتر از فارم ماهی پروری قرغه، افزایش تولید و تکثیر ماهی و تهیه

منظوری ١٢ قرار داد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رييس جمهور، ۱۲ قرارداد منظور گردید. قرار دادهای متذکره عبارت اند

وزیر مالیه پلان صد روزه خود را از طریق رسانه ها با مردم شریک نمود

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان پلان صد روزه این وزارت را از طریق رسانه ها با مردم شریک ساخت. در

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*